Εγκατάσταση Windows 7

Η εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος στις ημέρες μας είναι τόσο εύκολη που μόνο όποιος δεν θέλει απευθύνεται σε άλλους. Όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και οι ελαφρά αρχάριοι, χρειάζεται απλά να διαβάσουν πως γίνεται. Στο παρόν θέμα θα περιγραφεί η εγκατάσταση των Windows 7, που είναι το τελευταίο λειτουργικό της Microsoft.

Για να γίνει, εκτός από ένα διαθέσιμο υπολογιστή χρειάζεται και το dvd που περιέχει τα απαραίτητα αρχεία εγκατάστασης του λειτουργικού. Επίσης τη ρύθμιση του BIOS (Basic Input Output System) που είναι προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή της μητρικής κάρτας,

ώστε να είναι η συσκευή dvd-rom πρώτη στη σειρά εκκίνησης (boot sequence).

Όλες οι καινούργιες μητρικές είναι ρυθμισμένες με αυτή τη σειρά και δεν θα χρειαστεί Συνέχεια

Γενική είσοδος στο ιστολόγιο

Το παρόν ιστολόγιο θα προσπαθήσει να δώσει βοήθεια στον χειρισμό του πολυπληθούς λογισμικού που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης υπολογιστή. Ξεκινώντας από την εγκατάσταση του λειτουργικού, τη ρύθμιση των κατατμήσεων, τα απαραίτητα δωρεάν συνοδευτικά προγράμματα συντήρησης.

Η αρχή γίνεται με το δημοφιλέστερο λειτουργικό, τα Windows, αλλά Συνέχεια